ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Fujitsu

Fujitsu

Som medarbetare hos Fujitsu möter du ny och spännande teknik. Artificiell intelligens, IoT, Big Data, Hybrid IT och mycket mer. Men ännu viktigare är att du får se bortom tekniken. Fokusera på den konkreta nyttan för våra kunder, för samhället och för medborgare.


Läs mer

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Inför...


Läs mer

Studsvik

Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 525 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Studsvik har världens...


Läs mer

Svemin

Svemin

Svemin är branschorganisationen för den svenska gruv- och mineralnäringen. Vi representerar cirka 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering, teknik- och serviceleverantörer. Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.


Läs mer

Kungliga Tekniska högskolan KTH

Kungliga Tekniska högskolan KTH

KTH - i människans tjänst för morgondagens samhälle KTH bedriver utbildning och forskning som kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. På KTH blir du en del av en verksamhet som har en lång tradition av ledande forskning och utbildning. Här samarbetar experter, pedagoger, studenter, tekniker och administratörer. Människorna är det mest intressanta med KTH. Våra anställda och våra studenter har vitt skilda kunskaper, erfarenheter och talang. Tillsammans för vi kunskapen framåt....


Läs mer

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut

FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är...


Läs mer

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en tillsynsmyndighet med huvudkontor i Kristinehamn. Tillsynskontor finns även i Umeå, Stockholm och Hässleholm. Totalt är vi cirka 55 medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vill säga att vi har en hög elsäkerhet, trygg och störningsfri el i Sverige. Vi utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och EMC för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vi kontrollerar att elprodukter som finns på marknaden är...