ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en tillsynsmyndighet med huvudkontor i Kristinehamn. Tillsynskontor finns även i Umeå, Stockholm och Hässleholm. Totalt är vi cirka 55 medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vill säga att vi har en hög elsäkerhet, trygg och störningsfri el i Sverige. Vi utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och EMC för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vi kontrollerar att elprodukter som finns på marknaden är...


Läs mer

Swedac

Swedac

Swedac är en myndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Här kan du påverka både din egen och Sveriges framtid. Du får möjlighet att arbeta affärsnära på en modern myndighet som befinner sig mitt i en spännande förändringsfas. Miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende. Du omges av engagerade och kunniga kollegor, som har stort driv och fokus på verksamhetens uppdrag.


Läs mer

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi övervakar och styr kraftsystemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el. Vi bidrar även till att uppnå EU:s energi- och klimatmål.


Läs mer

Poolia

Poolia

Poolia Engineering har sedan starten 1989 fokuserat på att rekrytera specialister och chefer inom teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och många av oss har själva ingenjörsbakgrund. Vi förstår er verksamhet, era utmaningar och hjälper er att hitta rätt person. Rätt person vare sig det gäller en tillfällig konsultlösning eller en permanent rekrytering. Genom att förena människa och teknik hjälper vi ditt företag att hitta kompetenserna ni behöver.


Läs mer

Försvarsmakten

Försvarsmakten

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 400 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis


Läs mer

Level Recruitment

Level Recruitment

Level har sedan starten fokuserat på rekrytering av chefer och specialister. Årligen genomför vi fler än 200 rekryteringar - där Teknik är ett utmärkande område. Level verkar inom branscherna telekom, fordon, transport, energi och processindustri med allt från specialister inom vatten, el och kärnkraft till ingenjörer med inriktning mot CAD och FoU.


Läs mer

Randstad

Randstad

Randstad är världsledande inom bemanning och rekrytering. Vår målsättning är att bidra till en bättre arbetsmarknad. Det gör vi genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Vi hjälper företag att bli mer framgångsrika och arbetssökande att uppnå sina karriärdrömmar. Med kontor över hela Sverige erbjuder vi ett stort utbud av jobb inom nästan alla branscher och yrkesområden. Sök bland lediga tjänster, skapa en jobbevakning eller registrera ditt cv på www.randstad.se