FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet. Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna. På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap

Analytiker med intresse för modellering och simulering

Är du naturvetare eller civilingenjör och intresserad av försvarsfrågor? Vill du aktivt bidra till Sveriges säkerhet och forskning för en säkrare värld? Lockas du av att arbeta med komplexa frågor? Har du dessutom erfarenhet av analysarbete, forskning eller modellering och simulering? Då kanske just du är den vi söker.

Arbetsuppgifter
Som analytiker arbetar du med försvars- och samhällsrelaterade frågeställningar i syfte att ta fram beslutsunderlag som kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet i våra uppdragsgivares verksamhet. Arbetet utförs tillsammans med kollegor från FOI och våra uppdragsgivare, bl.a. Försvarsmakten. Det kan t.ex. avse bedömning av hot och risker, utveckling av olika typer av försvarsförmågor och strukturer, eller inriktning av framtida militära insatser nationellt och internationellt.

Vi är ofta länken mellan värderingsarbeten på operativ/taktisk och taktisk/teknisk nivå. Arbetsuppgifterna kan bestå i att skapa underlag genom t.ex. informationsinsamling genom övningar, enkäter, simuleringar och från experter. Du kan även komma att hantera och kvantifiera data av lite olikartad natur såsom "small data", kvantitativ data och ålderstigen data.

Uppgifterna innefattar både att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren, och mer långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och analys. Vi använder oss av olika operationsanalytiska metoder, där bl.a. krigsspel är ett viktigt verktyg för oss. I vissa fall sker arbetet i samverkan med andra länders myndigheter, mellanstatliga organisationer eller utländska forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

Vårt kontor är beläget i Kista, men i perioder kan du komma att vara utplacerad på hel- eller deltid i våra operationsanalytiska grupper vid Försvarsmakten för att ge direktstöd i deras arbete. Arbetet sker normalt i kontorsmiljö, men även tillfällen i fält eller i övningsverksamhet vid militära förband eller insatsområden kan förekomma. Periodvis kan det förekomma krav på tjänstgöring under obekväma arbetstider.

Avdelningen Försvarsanalys består av sju enheter och du kommer att placeras vid enheten för Förmågeutveckling. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens till projekt och studier inom hela avdelningen. Efterhand kommer du att bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html

Din profil
Du som söker har lägst en magisterexamen inom naturvetenskap eller är civilingenjör. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom analysarbete, forskning, studier eller modellering och simulering. Du har även god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning mot något eller några av områdena matematik, statistik, optimeringslära, fysik, elektronik, maskinteknik, kemi eller produktionsteknik. Det är även meriterande om du har forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen).

Vi ser även gärna att du har god kunskap om försvarsfrågor samt Försvarsmakten och dess problemställningar. Det är önskvärt att du har breda tekniska kunskaper och intressen, gärna med försvarsperspektiv. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om modeller och verktyg för beslutsstöd, erfarenhet av utvecklingsarbete rörande komplexa system på en övergripande nivå, samt erfarenhet av och kunskap om risk- och sårbarhetsanalyser.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter. Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning är det avgörande att du har mycket god analytisk förmåga samt kan hantera och analysera komplexa problem. Du har god förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid. Du samarbetar bra med såväl kollegor som uppdragsgivare och du har en god förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter samt förmåga att växla mellan det breda och det djupa perspektivet.

Vi erbjuder
På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande.

FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Vi erbjuder individuell och differentierad lönesättning, flexibla arbetstider, förmånliga semestervillkor, friskvårdsersättning, friskvårdstimme och individuell kompetensutveckling. Vi arbetar även medvetet för att vår arbetsplats ska vara jämställd samt ha en god arbetsmiljö och vi strävar efter att möjliggöra en bra balans mellan arbete och privatliv.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Har vi fångat ditt intresse?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marlene Johansson, enhetschef Förmågeutveckling. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås via telefon 08 -55 50 30 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 31 maj!

LIKNANDE JOBB

Adjunkt i industriell...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Adjunkt i maskinteknik...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Analytiker med...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm