FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet. Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna. På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap

Chef till enheten Försvarsekonomi

Har du erfarenhet av att leda och utveckla personal och verksamhet? Har du dessutom erfarenhet av strategiskt och komplext ekonomiskt analysarbete och vill arbeta i en verksamhet där det pågår spännande forskning och utveckling för försvar och samhällets säkerhet? Då kan du vara den vi söker!

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten samt enhetens ca 25 medarbetare för att möta långsiktigt förväntade behov. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar för verksamheten inom enheten.

I rollen som enhetschef ingår personalledning, resursplanering, dialog med uppdragsgivare, uppföljningsansvar för projektverksamheten, rekrytering, samt operativ verksamhet såsom granskning och godkännande av skriftlig dokumentation. Vidare genomför du utvecklingssamtal och lönesamtal med dina medarbetare. Då en del av enhetens medarbetare är utplacerade hos externa uppdragsgivare på såväl korta som långa uppdrag innebär arbetet även att leda medarbetare på distans.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga enhetschefer på avdelningen. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga enhetschefer utvecklar avdelningens verksamhet.

Din profil

Vi söker dig med relevant akademisk examen på master-/magisternivå med en för tjänsten relevant inriktning. Vi ser att du har minst 3 års erfarenhet av strategiskt och komplext ekonomiskt analysarbete med inriktning mot materielförsörjning, logistik, personalförsörjning, försvarsekonomi eller liknande områden. Du har även 2 års erfarenhet eller mer som chef med personalansvar.

Det är meriterande om du har arbetat som chef eller medarbetare inom forskning och utveckling, statlig myndighet eller inom försvars- och säkerhetssektorn. Det är också meriterande om du är disputerad inom relevant område.

För att lyckas i rollen som enhetschef är det viktigt att du leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå överenskomna resultat. Som person har du en stor personlig mognad och är en god förebild för andra. Du tillför med ditt ledarskap ett strategiskt och långsiktigt helhetsperspektiv och du har ett gott omdöme som påverkar dina avvägningar, prioriteringar, uttalanden, beslut och agerande. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har även god förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation. Vidare kommer du ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. 

FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. 

Vi erbjuder individuell och differentierad lönesättning, flexibla arbetstider, förmånliga semestervillkor, friskvårdsersättning, friskvårdstimme och individuell kompetensutveckling. Vi arbetar även medvetet för att vår arbetsplats ska vara jämställd samt ha en god arbetsmiljö och vi strävar efter att möjliggöra en bra balans mellan arbete och privatliv.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.

 

Enheten Försvarsekonomi är en av sju enheter på avdelningen Försvarsanalys. Vid enheten bedrivs forskning och analysarbete primärt inom områdena strategisk materielförsörjning och logistik, strategisk personalförsörjning samt försvarsekonomi innefattande strategisk styrning samt kostnadsberäkningar som stöd för värdering av försvarsförmåga.

 

Avdelningen för Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars- och säkerhetsområdet och forskar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, militär operationsanalys, krisberedskap och civilt försvar. Vi arbetar projektorienterat och kännetecknande är vår förmåga att kombinera studier, direktstöd och forskning för att tvärvetenskapligt och integrerat identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Många av våra analytiker placeras också ut hos uppdragsgivarna för att direkt stödja olika studie- och planeringsarbeten. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB, men eftersom säkerhetsfrågorna skär över alla delar av samhället arbetar vi också för många andra departement och myndigheter. Läs gärna mer om avdelningen Försvarsanalys på www.foi.se.

Har vi fångat ditt intresse?

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningchef Malek Finn Khan. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås via telefon 08 -55 50 30 00

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 7 juni!

LIKNANDE JOBB

Teknisk Direktör


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Avdelningschef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Affärsområdeschef...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Norrbottens län, Luleå

Avdelningschef...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Oxelösund