Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Swerim vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Visionen är en fossilfri och cirkulär industri. Verksamheten finansieras dels via egna konsultintäkter och via anslag från främst EU och Vinnova och omsätter i dag ~250 Mkr. Swerim har ~200 anställda med verksamhet i Stockholm och Luleå. Läs mer på www.swerim.se

Affärsområdeschef Pilot & Demo

Affärsområdet/Avdelningen – Pilot & Demo

För att nya idéer till produkter och processer ska kunna utvecklas och nå sin marknad behöver de först testas och demonstreras under verkliga förhållanden. Inom avdelningen Pilot & Demo sker i samarbete med kunder hela eller delar av testprocessen. Inom avdelningen finns mindre försöksutrustning/lab till större test/demoanläggningar. Avdelningen stöttar med förberedelser, utförande och efteranalys.

Inom avdelningen arbetar idag ~40 personer i roller som forskare, processingenjörer, elektriker, tekniker. Avdelningen jobbar mycket nära de 3 andra affärsområdena för att sy ihop bästa möjliga genomförande. Verksamheten är mycket projektintensiv och till sin natur mycket varierande i såväl tid som omfattning. 3 faser är tydliga inom organisationen:

 • Set-up – planering/beläggning
 • Drift – genomförande av projekt
 • Efterarbete

Pilot & Demo är också aktiva inom projektgenerering och är dom som visar upp den kapacitet som finns inom Swerim till såväl existerande som blivande intressenter/kunder.

Organisation Affärsområde Pilot & Demo:

När nu nuvarande chef går vidare till nya utmaningar söks en efterträdare till den spännande rollen som:

Affärsområdeschef för Pilot/Demo

Som avdelningschef ingår du i Swerims ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Rollen är såväl internt som externt orienterad. Det är viktigt att driva samverkan i de olika projekten genom att allokera egna resurser och kompetenser såväl som andra affärsområdens och externa intressenters.

Rollen har ett övergripande ansvar för:

 • Verksamheten som bedrivs i försökshallar/laboratorier
 • Fastighets/Anläggningsansvar
 • Inre/Yttre miljö samt Säkerhet/Brandskydd
 • Investeringsrådet för Swerim
 • Ensa och effektivisera det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Swerim. Affärsområdet har ansvar för skyddskommittéerna och det praktiska arbetsmiljöarbetet vid båda verksamhetsorterna

 Vem är du? – för att trivas och lyckas i tjänsten söks du som:

 • har ett stort teknikintresse – det är komplex teknik med teknisk höjd inom verksamheten
 • har drivkraft att genom andra genomföra de projekt som kommer till verksamheten
 • lösnings/samarbetsorienterad – rollen har många kontakter med intressenter internt och externt
 • har goda erfarenheter och meriter som framgångsrik chef/ledare
 • har ett strukturerat arbetssätt - det är ”många bollar i luften”
 • är en god kommunikatör med en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer både internt och externt

Vad har du med dig? – för att lyckas har du troligen kompetenser så som:

 • erhållit kunskap från processindustri, företrädesvis Stål/Metall/Gruva
 • alternativ till arbete i industrin kan vara näraliggande forskning/institut eller konsultverksamhet.
 • flera års erfarenhet av ledande befattning med personalansvar
 • erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning
 • civilingenjör - meriterande med inriktning metallurgi
 • mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska
LIKNANDE JOBB

Avdelningschef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Teknisk Direktör


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Avdelningschef...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Oxelösund

Chef till enheten...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm