Analytiker inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

Internationellt
FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom...
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut

Product and Development Manager

Internationellt | 6 dagar kvar!
FORCIT is the first choice in Nordics for service and knowledge when it comes to blasting, charging and environmental impact assessment, as well as a desired Insensitive Munitions technology partner globally. We have built our expertise a strong...